اعلام استرداد وجه

چنانچه بعد از پرداخت وجه سبد خرید خود از خرید منصرف شده اید، باید اعلام استرداد وجه کنید.

اگر زمان پرداخت وجه شما در ساعات غیر اداری باشد یعنی ساعاتی بین ۹ شب تا ۹ صبح،

با ارسال یک ایمیل با عنوان “انصراف از خرید” به ایمیل مشخص شده sherkat@bineshesabz.ir

و درج مشخصات پرداختی مربوطه ، اعلام استرداد خود را به به ما اطلاع رسانی کنید.

اما چنانچه اعلام استرداد شما در ساعات کاری شرکت یعنی بین ۹ صبح تا ۹ شب باشد،

می توانید با شماره های تعیین شده در “تماس با ما” تماس گرفته و اطلاع رسانی نمایید.

توجه:

اعلام استرداد وجه تا قبل از ارسال کالا بوده و چنانچه کالا به آدرس شما ارسال شده باشد،

ارسال شامل هزینه بوده و چون شما مالک سفارش ارسال شده هستید،

هزینه ارسال از پرداختی شما کسر شده و مابقی به حساب شما واریز خواهد شد.

تذکر:

در صورتی که سفارش شما به شما رسیده باشد اعلام استرداد وجه امکان پذیر نمی باشد.

در اینصورت اگر کالای انتخابی شما کالای مورد نظرتان نباشد می توانید به قسمت “مرجوعی کالا” مراجعه نمایید.