تنظیم محدودیت در چرخش

اسپید دام وسط دیوار تنظیم محدودیت چپ و راست

یکی از ابزارهای مفید در تنظیم برنامه های کاری دوربین های اسپید دام تنظیم محدودیت است.

محدودیت در چرخش مانند توقفگاهی است که در مسیر حرکت چپ و راست دوربین قرار می دهیم.

به شکل زیر نگاه کنید!

16-برای اجرای پریست و برنامه

این صفحه کنترل PTZ در DVR هایک ویژن است.

در سمت چپ این صفحه کلید های جهت وجود دارند(چپ و راست و بالا و پایین)

در وسط این کلیدهای جهت، یک کلید وجود دارد که علامت چرخشی دارد و نام آن چرخش اتوماتیک است.

اگر این کلید را بزنیم ، دوربین اسپید دام شروع به چرخش می کند. یکبار ساعتگرد و یکبار پاد ساعتگرد

حال فرض کنید دوربین اسپید دامی را در وسط دیواری نصب کرده باشیم.

آنگاه اگر کلید چرخش اتوماتیک را بزنیم، دوربین در یکی از جهت های نامبرده شده شروع به چرخش می کند.

اما در مسیر حرکت خود به دیوار می رسد و تقریباً بیشتر از نصف مسیر حرکت آن دیوار خواهد بود.

یعنی اگر این دوربین یک دور کامل را در ۱ دقیقه بزند، آنگاه در بیشتر ۳۰ ثانیه، تصویر دوربین فقط دیوار است!

hikvision camera wall mount for Sale OFF 66%Wall Mount for Dome Camera - Zions Security Alarms - ADT

در این تصاویر، دوربین اسپید دام تقریباً در وسط دیوار نصب شده است. از آنجاییکه چرخش دوربین اسپید دام ۳۶۰ درجه است،

در یک بار چرخش کامل دوربین ، چیزی در حدود ۱۸۰ درجه را دیوار تشکیل می دهد.

این موضوع باعث می شود نتوان از گزینه چرخش اتوماتیک دوربین استفاده کرد.

برای رفع این مشکل یک ابزار محدود کننده چپ و یک ابزار محدود کننده راست در تنظیمات دوربین متحرک طراحی کرده اند.

برای کار با ابزار محدود کننده به این شکل اقدام می کنیم.

در صفحه تنظیمات برنامه کاری اسپید دام و در زیر تنظیمات Pattern یک ابزار دیگر با نام Linear Scan وجود دارد

این ابزار برای ایجاد توقفگاه در حرکت چرخش دوربین است

Left Limit برای محدودیت در زمانی که از سمت چپ به دیوار نزدیک می شود.

Right Limit برای ایجاد محدودیت وقتی که چرخش از راست به دیوار نزدیک می شود.

دیدگاه‌ها ۰

*
*

19 − 12 =