شیوه حمل کالا

شیوه حمل کالا برای محصولات ارسالی بستگی به وزن و حجم کالا و همچنین مسافت دارد.

با توجه به این مهم شیوه های مختلفی برای حمل کالا وجود دارد.

حمل کالا در رشت

شیوه حمل کالا برای داخل شهر رشت به صورت پیک موتوری یا اسنپ است.

حمل کالا در استان گیلان

شیوه حمل کالا های سبک برای داخل استان گیلان غالباً به صورت ایستگاه های سواری یا پست انجام می شود.

در صورتیکه وزن بار زیاد باشد از باربری و اتوبوس های مسافربری استفاده می شود.

حمل کالا در کشور

شیوه حمل کالا برای سایر شهرهای کشور با پست جمهوری اسلامی و یا اتوبوس است.

اما در صورت وزین بودن کالا به توسط باربری انجام خواهد شد.

 

بدیهی است انتخاب هر شیوه، هزینه ای متفاوت و مدت زمان تحویل کالا ی متفاوتی نسبت به سایر روش ها دارد.