مدت زمان تحویل کالا

مدت زمان تحویل کالا برای داخل شهر رشت در حدود ۳ ساعت

نمایی زیبا از میدان شهرداری رشت

مدت زمان تحویل کالا برای استان گیلان تا ۱ روز

استان گیلان

و برای سایر شهرستان ها بسته به انتخاب شیوه حمل کالا از ۲ تا ۳ روز متغیر خواهد بود.

اسرارنامه: نام و تعداد استان ها و شهرهای مهم ایران در سال 96