نحوه فسخ خدمات

نحوه فسخ خدمات

چنانچه بعد از ثبت سفارش از خرید خود منصرف شده اید و یا نیاز به تغییر در سفارش پیش از ارسال کالا وجود دارد،
درخواست خود را به واحد پشتیبانی بینش سبز در صفحه ” تماس با ما”   اطلاع دهید تا آن معامله فسخ شود.
اما اگر کالا برای شما ارسال شده باشد تا قبل از باز کردن بسته می توانید آن را برای شرکت ارسال کنید.
البته شما تا بعد از ۴۸ ساعت زمان دارید تا انصراف خود از خرید را به اطلاع ما برسانید.
اگر از کالا استفاده نکرده باشید و بسته کالا باز نشده باشد می توانید آن را به نشانی ما ارسال کرده و معامله را فسخ کنید.
اما هزینه های ارسال و دریافت به حساب شما خواهد بود.
چنانچه بسته کالا باز شده و به هر دلیلی قصد مرجوع کالا را داشته باشید می توانید از طریق “نحوه مرجوعی کالا” اقدام کنید.