نوار ابزار دوربین – بلندگو

ابزار پخش صدای هایک ویژن

بلندگو

ابزار بعدی در نوار ابزار دوربین بلندگو است. به طور پیش فرض این ابزار در حالت قطع صدا قرار دارد.

ابزار صدا در نوار ابزار دوربین

یعنی در حالت پخش زنده نبایدصدایی از میکروفن دوربین شنیده شود.

چون ممکن است میکروفن مربوطه به بلندگوی تلویزیون یا اسپیکر متصل به DVR نزدیک باشد

و صدای بلندگوی تلویزیون دوباره به میکروفن وارد شود که د رنتیجه یک فیدبک صوتی ایجاد می شود

که نتیجه این فیدبک در عمل به صورت صدای صوت بلند شنیده می شود.

این صدای صوت باعث می شود که اولاً صدای موجود بسیار گوش خراش و بی کیفیت باشد،

و هم باعث می شود که صدا به همانگونه ضبط شود و این پیامد بعدی خواهد داشت.

بنابراین بهتر است صدای دوربین در حالت پخش قطع باشد مگر اینکه بلندگوی تلویزیون از میکروفن دوربین به حد کافی فاصله داشته باشد.

این حد کافی، فاصله ای است که صدای تلویزیون به میکروفن مربوطه نرسد. مثلاً دوربین و میکروفن در اتاقی دیگر باشند.

یا صدای بلندگو بسیار کم باشد و یا اینکه از گوشی به جای بلندگو استفاده شود.

در هر صورت برای شنیدن صدای میکروفن دوربین در حالت پخش زنده باید از علامت بلندگو استفاده شود.

اگر موس را روی این علامت قرار دهیم عبارت Audio ON روی آن ظاهر می شود.

و اگر آن را کلیک کنیم خط قرمز روی بلندگو برداشته می شود و این به معنای آن است که صدای دوربین باز است.

14-درحال پخش بودن صدای کانال1

برای بستن صدای در حال پخش کافیست یک بار دیگر روی علامت بلندگو کلیک کنید.

 

دیدگاه‌ها ۰

*
*

2 × دو =