نمایش 1–20 از 233 نتیجه


  • دی وی آر DS-7204HQHI-K1

   تومان
   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • تعداد کانال:  4 کانال
   • تعداد IP:  1 کانال
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   0
  • بولت DS-2CE16D0T-IR

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام DS-2CE56D0T-IR

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام DS-2CE56D0T-IRM

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • بولت DS-2CE16D0T-IT1

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • بولت DS-2CE16D0T-IT3

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • بولت DS-2CE16D0T-IT5

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  80 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • دام DS-2CE56D0T-IT1

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • بولت DS-2CE16D0T-WL5

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  50 متر با نور سفید
   • لنز:  3.6mm
   0
  • دام DS-2CE56D1T-VFIR3

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8~12mm
   0
  • بولت DS-2CE16D8T-ITE

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • بولت DS-2CE16D8T-IT3E

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام DS-2CE56D8T-ITME

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام DS-2CE56D8T-IT1E

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • بولت DS-2CE16F1T-IT

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  3 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • دام DS-2CE56F1T-ITM

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  3 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • بولت DS-2CE16F1T-IT1

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  3 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • بولت DS-2CE16F1T-IT3

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  3 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • بولت DS-2CE16F1T-IT5

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  3 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  80 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • دام DS-2CE56F1T-IT1

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  3 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0