نمایش 1–20 از 29 نتیجه


  • بولت THC-B220

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام THC-T120

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام THC-T220-P

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام THC-T120-P

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • بولت THC-B240-M

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  4 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • بولت THC-B240

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  4 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • بولت THC-B140-M

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  4 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • بولت THC-B340-VF

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  4 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8~12mm
   0
  • بولت THC-B140-P

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  4 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • بولت THC-B320-VF

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8~12mm
   0
  • بولت THC-B220-M

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • بولت THC-B120-M

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • بولت THC-B120-P

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام THC-D340-VF

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  4 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8~12mm
   0
  • دام THC-T340-VF

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  4 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8~12mm
   0
  • دام THC-T240-M

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  4 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام THC-T240-P

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  4 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام THC-T140-M

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  4 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام THC-T140

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  4 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام THC-T140-P

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایلوک
   • رزولوشن:  4 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0