نمایش 1–20 از 81 نتیجه


  • بولت DS-2CE16D0T-IR

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • بولت DS-2CE16D0T-IT1

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • بولت DS-2CE16D0T-IT3

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • بولت DS-2CE16D0T-IT5

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  80 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • بولت DS-2CE16D0T-WL5

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  50 متر با نور سفید
   • لنز:  3.6mm
   0
  • بولت DS-2CE16D8T-ITE

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • بولت DS-2CE16D8T-IT3E

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • بولت DS-2CE16F1T-IT

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  3 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • بولت DS-2CE16F1T-IT1

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  3 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • بولت DS-2CE16F1T-IT3

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  3 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • بولت DS-2CE16F1T-IT5

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  3 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  80 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • بولت DS-2CE16F7T-IT3Z

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  3 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  Motorize 2.8~12mm
   0
  • بولت DS-2CE16H1T-IT3

   0
  • بولت DS-2CE16H1T-ITE

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  5 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • بولت DS-2CE16H1T-IT1E

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  5 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  4mm
   0
  • بولت DS-2CE16H1T-IT3E

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  5 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  4mm
   0
  • بولت DS-2CE16H1T-IT5E

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  5 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر, 80 متر
   • لنز:  4mm
   0
  • بولت DS-2CE16H1T-IT3ZE

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  5 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  Motorize 2.8~12mm
   0
  • بولت DS-2CD2020F-I

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  30 متر
   • تغذیه از شبکه:  دارد
   0
  • بولت DS-2CD2620F-I

   0