نمایش 1–20 از 91 نتیجه


  • دام DS-2CE56D0T-IR

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام DS-2CE56D0T-IRM

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام DS-2CE56D0T-IT1

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • دام DS-2CE56D1T-VFIR3

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8~12mm
   0
  • دام DS-2CE56D8T-ITME

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام DS-2CE56D8T-IT1E

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • دام DS-2CE56F1T-ITM

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  3 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام DS-2CE56F1T-IT1

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  3 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام DS-2CE56F1T-IT3

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  3 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  2.8mm
   0
  • دام DS-2CE56F7T-IT3Z

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  3 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  Motorize 2.8~12mm
   0
  • دام DS-2CE56H1T-ITME

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  5 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • دام DS-2CE56H1T-IT1E

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  5 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • دام DS-2CE56H1T-IT3E

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  5 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  40 متر
   • لنز:  3.6mm
   0
  • دام DS-2CE56H1T-IT3ZE

   0
  • دام چشم ماهی DS-2CC52H1T-FITS

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  5 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  20 متر
   • لنز:  2.1mm
   0
  • دام DS-2CD2120F-I

   ویژگی‌ها
   • برند:  هایک ویژن
   • رزولوشن:  2 مگاپیکسل
   • قدرت دید در شب:  30 متر
   • تغذیه از شبکه:  دارد
   0
  • دام DS-2CD2120F-IS

   0
  • دام DS-2CD2520F

   0
  • دام DS-2CD2720F-I

   0
  • دام DS-2CD2720F-IZ

   0